fbpx

סוכות בשילה הקדומה- משוב למבקר

 לצורך לימוד ושיפור להמשך נודה על הקדשת דקה מזמנך.
מילוי פרטים מלאים יכניס אותך להגרלה למארז יין משובח תוצרת יקב שילה ושמן זית ממשק אחיה 

איפה שמעת על הפעילות בשילה הקדומה?
דרג עד כמה אתה מרוצה מ...