fbpx
08:45
09:00
09:20


09:45

11:00

פתיחת שערים
דברי פתיחה וברכה
מייק זילברג
השקת המיזם החדש של
קהילת העסקים בבנימין
אריק זאבי 
״לנצח בקרבות היום יום״
סיום

ערכות המתנה הסתיימו

ניתן להירשם לכנס ללא תשלום

– הערכות ישלחו רק לבנימין –

הרשמתך התקבלה
קישור ישלח ביום האירוע