fbpx

English

E טבילה

במקום לטבול כלי חשמל,

תמכרו אותם לגוי!

מכירת כלי אוכל חשמליים לגוי

כלי אוכל שנרכשו מנוכרי חייבים בטבילה במקווה כשר.

לעתים הטבלת כלים חשמליים עלולה לסכן את בטיחות המשתמש ולפגוע באחריות היצרן.

מכון צומת מעמיד שירות לציבור, בשם E טבילה (electric טבילה).

המכון ימכור את הכלים לנוכרי כדי לפטור אותם מטבילה.

המכירה מתבצעת אחת לשבוע בימי רביעי.

הרב מנחם פרל,

ראש מכון צומת

הרחבה

מצוות טבילת כללים מחייבת טבילה במקווה של כלים הקשורים למזון שנרכשו מגויים. עד לפני שני דורות החובה הייתה די פשוטה; כלים חדשים, סירים, סכו"ם וכדומה יובאו למקווה השכונתי ויטבלו. עם זאת, כשמוצרי חשמל נכנסים למטבח הביתי, עולה השאלה; האם ניתן (ואם כן כיצד) לטבול את המכשירים החשמליים הללו במקווה, כאשר היצרנים מתריעים כי הדבר עלול להזיק למוצר?

הפוסקים הציעו גישות שונות להתמודדות עם דילמה זו. אמנם קיימת דעה של מיעוט כי אין חובה של טבילה במכשירים מסוג זה (אם משום שזו תזיק להם או מכיוון שלפחות אלה המשמשים במהלך חיבור לשקע נחשבים כהרחבה לבית), אולם דעת הרוב טוענת אחרת, והיא מחייבת טבילה או מעשה אחר כדי לאפשר שימוש בכלי.

ישנם אנשים הטובלים מכשירים חשמליים ומשאירים אותם להתייבש (באופן אידיאלי בשמש) מספיק זמן כדי להבטיח שכל הנוזל יתייבש. לעיתים קרובות זה יעיל, אך הדבר פוגם באחריות היצרן. לאחרים טכנאי יהודי מפרק חלק ניכר מהמכשיר ומרכיב אותו מחדש, ואחריו המכשיר כעת "הושלם על ידי יהודי" ובכך לא ידרוש את טבילה.

האם יש אפשרות נוספת?

מכון צומת מציע כעת אמצעי אלטרנטיבי לאפשר שימוש במכשירי מטבח חשמליים ללא צורך בטבילת כלים. ההלכה קובעת (רמ"א יורה דעה 120, י"א) כי כלי שהוא בבעלות משותפת של יהודי וגוי אינו מחייב את טבילת כלים. מכון צומת ארגן דרך לציבור למנות את המכון לסוכניהם, למכור חלק מהכלי לגוי, שייתן להם אישור להשתמש במכשיר כולו.

איך זה עובד?

מילוי הקישור בדף זה ומילוי הטופס יאשר לנו להיות הסוכן שלך למכירת כלי החשמל שאתה ממנה אותנו למכור. בכל שבוע בימי חמישי בערב נמכור את כל הכלים שנרשמו למכירה באותו שבוע.

במהלך התקופה שלפני הפסח, כאשר נרכשים מכשירים חדשים רבים ולעיתים קרובות אחד זקוק לשימוש מיידי בכלי העבודה, המכירות יבוצעו בתדירות גבוהה יותר, והפרטים יעודכנו באתר זה.

מתי זה מתאים?

שיטה זו מתאימה רק לכלים חשמליים שלא ניתן לטבול בהם, או שטבילה עלולה לפגוע בהם, והבעלים אינם מוכנים לטבול אותם ישירות ומתקשים למצוא טכנאי יהודי המסוגל לפרק ולהרכיב את המכשירים. שיטה זו אינה מקיימת את מצוות הטבילה (אלא מסירה את החובה הראשונית) ועל כן ניתן להשתמש בה רק במכשירים שלא ניתן לטבול בהם.

הערה

במצב הנוכחי, בו רבים נמצאים בהסגר ואינם מסוגלים לטבול גם כלי אוכל רגילים, אפשר להשתמש במדיום זה כאמצעי למכירת הכלים שלהם למכירה של 29 יום. לאחר זמן זה המכירה תפקע והכלים שוב יחויבו בטבילת כלים ויש לטבול אותם.

זה פשוט וקל הרבה יותר ממה שאתה חושב. תמורת סכום סמלי של 25 שקלים תוכל גם אתה להוסיף עד עשרה כלי חשמל שברשותך ולא תצטרך להטביל אותם יותר.