fbpx

תושבי מדינת ישראל והעולם כולו, עסוקים בימים אלו בהתמודדות אל מול "נגיף הקורונה". ההתמודדות היא באופן הפיזי עם הנגיף וההתמודדות עם הבידוד. 
והתמודדות נוספת אשר מעסיקה מעגלים רחבים היא התמודדות הנפשית, הדאגה, הפחד, החוסר וודאות ועוד.
תחילה, נשלח מכאן, משולחן החמ"ד, ברכת החלמה מהירה לכל החולים בבחינת: "אני ה' רופאך". בנוסף, נשתתף בתחושות של כל התלמידים, עו"ה וכל אשר יושבים בבידוד שולחים לכם "חיבוק אוהב".

אנחנו מזמינים אתכם הורים ועו"ה, לשתף את התלמידים במערכים ובשיחות המחזקות את תחושת הביטחון בזמן של אי וודאות, מומלץ לערוך מפגשים של הרפיה, שחרור ועוד.