fbpx

הארגון העולמי של בתי הכנסת האורתודוקסיים מזמין את רבני התפוצות ומנהיגי הקהילות לכנס בירושלים בנושא:

מטרת הכנס:

ניתוח וזיקוק סוגיות חיי היום יום ומשברים בקהילות בתפוצות, ותפקידי הנהגת הקהילה, מתוך דיון, שיח והתנסות, הכוללת יצירת קשרים מקצועיים עם מומחים מישראל.

נושאי הכנס:

בהשתתפות הרה”ר ואישי ציבור ומר יעקב חגואל יו”ר ההסתדרות הציונית העולמית

בניה ועיצוב ותקין’s בוטיק