fbpx

עדכוני שר האוצר לתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

עדכוני שר האוצר הגדלת תקציב 2023 - מלחמת חרבות ברזל

עדכוני שר האוצר עבור העצמאיים ובעלי העסקים

שגרת העבודה בחברה האזרחית, חשובה מעין כמוה ליציבות והביטחון הכלכלי של ישראל בשעותיה הקשות. אנחנו עושים ימים כלילות על מנת להקל על בעלי העסקים והעצמאיים בישראל במיוחד בימים אלו.  משרד האוצר עוקב באופן שוטף אחר הצרכים שעולים ממשרדי הממשלה השונים, ומאפשר התאמות לצרכים העולים מהשטח. נמשיך במאמץ העליון להוריד את הנטל הבירוקרטי ולפשט תהליכים מתוך רצון להעניק לאזרחי ישראל רשת ביטחון כלכלית לשמירה על יציבות כמה שניתן בעת הזו. 

עדכוני שר האוצר עבור יישובי קווי העימות דרום, צפון ואשקלון

אנו פועלים במהירות על מנת לתת מענה כמה שיותר מקיף וכולל לתושבי קווי העימות במלחמה הנוכחית. עוד בטרם פרסום המידע המצורף כאן, הוגשו על ידי תושבי קו העימות 20 אלף בקשות להקלות בסכום של 45 מליון ש"ח ושולמו מרביתן עד 18.10.23. 
אנו במשרד האוצר, שומרים על ערנות ואוזן קשבת לצרכים המידיים ואלו ארוכי הטווח של תושבים אלו שספגו פגיעה בלתי נתפסת בשגרת חייהם וחותרים להחזירם ליציבות הכלכלית בהקדם. 

עדכוני שר האוצר למשרתי מילואים

משרתי המילואים הם חוד החנית של המדינה בכל עת. 

במיוחד בימים הלא פשוטים הללו, חשוב לנו להיות עבורם אוזן קשבת ולתת מענה ומעטפת רחבה לכלל המגויסים, לדאוג למנגנון הפיצוי של הנזקים הישירים והעקיפים. אנו בטוחים שהמענה יאפשר לכלל המשרתים לעשות את כל הדרוש להשבת הביטחון לאזרחי ישראל.

*אם מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪ ניתן להגיש את הדו״ח של ספטמבר עד ה27.11. אם הוא עולה על הסכום הנ"ל ניתן להגיש עד ה26.10.

עדכוני שר האוצר עבור משפחות החטופים והנעדרים

ישנן משפחות שמאז תחילת המלחמה נמצאות בחוסר וודאות בלתי אפשרי. 

בשבילן, אנחנו כאן.

משפחות החטופים והנעדרים יוכרו כנפגעי פעולות איבה. 

עדכוני שר האוצר עבור כלל האזרחים

אנו נמצאים בשיאה של מערכה עקובה מדם על ביתנו, מדרום ומצפון. מטרתנו כמשרד האוצר היא לתת מענה לכלל האזרחים בעורף. לשם כך, אנו במאמת גדול לייצר מענה באופן שוטף לדרישות העולות מהשטח.  בתקווה כי המידע המצורף כאן יסייע ולו במעט בהתמודדות המורכבת כל כך עם המצב הקשה בו אנו מצויים.

*תקף לחודשיים הקרובים

עדכוני שר האוצר עבור תושבים בעלי אזרחות זרה ותורמים מחו"ל

אנחנו מבינים את הקשר העמוק בין אזרחי ישראל ויהודים אוהבי ישראל למדינה שלנו, ולכן מקלים על תורמים מחו"ל לסייע ולתרום היכן שניתן, לצד עניינים נוספים בהם אנו פועלים בתחום זה.

זו חובתנו. רק ביחד ננצח.