fbpx

חמ״ד לעתיד החינוך

לוקחים את העתיד בידיים

עם מכללות החמ"ד

חמ"ד לעתיד החינוך

לוקחים את העתיד בידיים עם מכללות החמ"ד

יום הפתוח למכללות החמ"ד

ייערך ב-כ״ה באייר (19.5)

בין השעות 15:00-19:00

על מנת לזכות בהנחה של עד 1000 ש"ח בשכר הלימוד, נדרש להרשם ליום הפתוח

מכללה ירושלים
מכללת ירושלים
לחץ/י כאן
לוגו אפרתה
מכללת אפרתה
לחץ/י כאן
תלפיות
מכללת תלפיות
לחץ/י כאן
logo_orot
מכללת אורות ישראל
לחץ/י כאן
גבעת וושינגטון
מכללת גבעת וושינגטון
לחץ/י כאן
חמדת הדרום
מכללת חמדת הדרום
לחץ/י כאן
לוגו מכללת הרצוג
מכללת הרצוג
לחץ/י כאן
לוגו אמונה
מכללת אמונה
לחץ/י כאן
תחום דעת
מכללת אורות
מכללת אמונה
מכללת אפרתה
מכללת גבעת וושינגטון
מכללת הרצוג
מכללת חמדת הדרום
מכללה ירושלים
מכללת תלפיות
אומניות
תקשורת חזותית
אמנות
תיאטרון
מחול ומוזיקה
מוזיקה
חינוך מיוחד
חינוך מיוחד 0-6
חינוך מיוחד 6-21
מדעי הרוח
תנ״ך
תשובע״פ
מחשבת ישראל
היסטוריה
לימודי ארץ ישראל
אזרחות
ספרות
מדעים מדוייקים
מתמטיקה
מדעי החיים
מדע וטכנולוגיה
תקשורת וניו מדיה
מדעי המחשב
גיאוגרפיה
מדעי הטבע
שפות
לשון עברית
אנגלית
אחר
קידום נוער
חינוך בלתי פורמאלי
חינוך גופני
משאבי למידה
ייעוץ חינוכי
גיל הרך
מחלקת גברים
תכנית מצויינות (רג"ב)
לשאלות ובירורים: הרב תומר גרוסמן

נבנה ע״י מכללת אמונה