fbpx

מכללת חמדת הדרום שוכנת בשטח כפרי ירוק בתחום המועצה האזורית 'שדות נגב', סמוך לנתיבות. המכללה מכשירה עובדי הוראה לחינוך ממלכתי דתי, ושמה לה למטרה להמשיך ולפתח את הנגב באמצעות הכשרת מנהיגות ומנהיגים חינוכיים מצוינים מבחינה אישית, מקצועית ואקדמית, מנהיגים שהם בעלי ראייה חדשנית ומגוונת, הפועלים בתוך הקהילה ולמען קידומה וטיפוחה, על בסיס ערכי היהדות ומתוך מחויבות אישית וחברתית.

המכללה אימצה משנה פדגוגית חינוכית הנקראת "פדגוגיה של חוסן". פדגוגיה של חוסן היא האמונה שחלק מתפקידו של איש חינוך הוא הגברת החוסן של תלמידיו. מורים אמורים לפתח בקרב תלמידיהם, תוך כדי ההוראה והלמידה את היכולת להתמודד בהצלחה עם האתגרים שמזמנים החיים לכל אחד ואחת מאתנו. מדובר בדרך ייחודית של ההוראה, אשר בד בבד עם הקניית ידע ומיומנויות תורמת גם לחוסנם של התלמידים.

רוצים להיות חלק מכל זה? היכנסו לאחד מקישורי הזום של מכללת חמדת הדרום והירשמו עוד היום!

מדעים

חורת על דגלו את פיתוח המצוינות בהוראת המדעים, הכוללת התמקצעות, תוך שימוש בכלי חשיבה מדעית. הלימודים מיועדים לגברים ולנשים בהפרדה מלאה

מקרא

הסטודנטים מרחיבים את ידיעותיהם אודות ספרי המקרא, משכללים את מיומנותיהם כלומדים וכמלמדים ומבססים את הערכים החשובים העולים מן המקורות. מיועד לגברים ונשים

חינוך מיוחד

המורים לחנ"מ הינם הדמויות המשמעותיות הנותנים מענה חינוכי מגוון ויחודי לתלמידים עם צרכים מיוחדים, בחינוך הרגיל והמיוחד כאחד. הלימודים מיועדים לגברים ולנשים ובהפרדה מלאה. מיועד לגברים ונשים

ספרות

מטרת החוג היא להכשיר תלמידים שישתלבו בהוראת הספרות ויחזירו את אמנות המילים לקדמת הבמה התרבותית. הלימודים מיועדים לגברים ולנשים בהפרדה מלאה.

מדרשת מבראשית

לימודי מדרשה או שילוב של לימודי מדרשה עם אקדמיה- המדרשה שמה לה למטרה לחנך את תלמידותיה ללימוד תורה מעמיק ומרחיב, לחיזוק הבניין הרוחני והאישי.

גיל הרך

מקנה לסטודנטיות כלים להוביל את הילדים ל 'ארגן' את המידע הנמצא סביבם ולהפוך את הלמידה למשמעותית. הלימודים מיועדים לנשים

אנגלית

מטרת החוג היא להכשיר מורות מצטיינות ומקצועיות לאנגלית, שיוכלו להנחיל לתלמידי בית ספר בדרום את השפה האנגלית ברמה גבוהה. הלימודים מיועדים לנשים.

תושב״ע

מהווה תשתית מרכזית של היהדות. לימודי תורה שבעל פה עומדים בבסיסה של מערכת החינוך הממלכתית דתית. הלימודים מיועדים לגברים

מתמטיקה

מהווה תשתית מרכזית של היהדות. לימודי תורה שבעל פה עומדים בבסיסה של מערכת החינוך הממלכתית דתית. הלימודים מיועדים לגברים

שאלות ותשובות

פוגשים את יועצי הלימודים לשאלות ותשובות בכל התכניות

פרטים ליצירת קשר: 5208*

נבנה ע״י מכללת אמונה