fbpx

סוף סוף הממשלה הרעה נופלת!

יחד מקימים ממשלה יהודית!

ממשלת בנט, לפיד, ליברמן, קריב ומועצת השורא כבר גוססת. הנזקים שעשו למדינה הם עצומים.

בפחות משנה, הם פגעו לא רק בביטחון, בכלכלה, ובעם. הם כיוונו ישר ללב ופגעו בכל הכוח ביהדות.

הם רפורמים ואת הרס היהדות! הם קידמו מדינת כל אזרחיה, מסתנניה ומחבליה – דרך הפגיעה ביהדות ובזהות היהודית:

  • במקום מקדשנו ובכותל המערבי
  • בעולם התורה ולומדיה
  • בחינוך היהודי למליוני ילדים יהודים במערכת החינוך
  • ברבנות הראשית ובעולם הרבנות
  • בשמירת שבת קודש במרחב הציבורי
  • בכשרות ובשירותי הדת לכלל ישראל
  • בקבלת גרים כהלכה
  • בקליטת עליה ליהודים על פי ההלכה
  • בשמירת היהדות בבתי החולים, בצה"ל, ועוד ועוד

בע"ה במהרה תוקם ממשלת ימין בהובלת הליכוד, במקום הממשלה הרעה. מי יפעל לתיקון כל היקר שנפגע מהממשלה הרעה? מי יפעל לקדם בכנסת ובממשלה את שיקום הזהות היהודית, חיזוקה וביצורה? מי יבלום את ההתקפה על הזהות היהודית מצד מערכת המשפט וארגוני השמאל הפרוגרסיבי?

קבוצת מדינה יהודית מתגבשת בימים אלו, להתפקדות לליכוד, ותקדם רק חברי כנסת הנאמנים ליהדות המדינה! אסור שנחזור למה שהיה! הפעם חייבים לדאוג למשילות אמיתית כנגד השמאל הפרוגרסיבי שימשיך לקעקע ולנגח מעמדות הכוח שלו כל זיק של יהדות. מתפקדים עכשיו לזהות יהודית ממשית!

הצטרפות למתפקדים חדשים

הצטרפות למתפקדים קיימים