fbpx
מנהיגי הציונות הדתית המוניציפאלים,
אנו רואים חשיבות רבה בבניית המנהיגות המקומית של הציונות הדתית, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות הממשמשות ובאות אנו שמחים להזמינכם להשתלמות מקצועית מיוחדת שתיתן לכם את הכלים הנדרשים לקראת הבחירות ולשלטון המקומי.
מוזמנים להצטרף לתוכנית ההכשרה לפוליטיקה מקומית של פורום קהלת עם מיטב המרצים בתחום בסדרה של 15 מפגשי זום מקצועיים.
מעוניינים להשפיע על מרחב החיים בו אתם מתגוררים?

רוצים לשנות את האופן שבו מנוהלת העיר/הרשות שלכם ולא יודעים איך?

מגלים עניין בפוליטיקה המקומית אך לא בקיאים בפרוצדורות?

שוקלים להתמודד בבחירות המקומיות הקרובות אך זקוקים לכלים וידע מתאימים?

תכנית ההכשרה מיועדת לפעילים חברתיים הצמאים ללמוד כל מה שיש לדעת כדי למסד את השפעתם בזירה המקומית ולהפוך לנבחרים מקומיים פעילים, אפקטיביים ומחוברים לשטח. התוכנית מציעה למתאימים סדרה של 15 מפגשי זום מקצועיים בני שעה במגוון תחומי הידע הקשורים בבחירות ובשלטון המקומיים בישראל. מיטב המרצים בתחום יקנו את הכלים והידע שיאפשרו למשתתפים לסלול את דרכם לזירה הפוליטית המקומית ולחולל שינוי אמיתי במקום שאליו הם מחוברים ומאמינים בו. סדרת ההרצאות מגוונת ומעמיקה ותכלול, בין היתר, הרצאות בנושא:

חשיבות תפקידו ועבודתו של חבר המועצה

היבטים משפטיים בבחירות המקומיות

מבנה התקציב המקומי

להרשמה