fbpx

נרוֹ מאיר

26 שנה לפטירת הרב נריה זצ״ל

העיר ירושלים בשיתוף החמ״ד
מזמינים את תושבי ירושלים ומוקירי זכרו של הרב משה צבי נריה זצ״ל להשתתף באירועים לזכרו
חסידות ארץ ישראל מוסף מיוחד לזכרו של החסיד הארץ-ישראלי הראשון, הרב נריה זצ״ל
בברכת ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון,
סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך, הגב׳ חגית משה
והגב' שוש נגר
מ"מ ראש מינהל החינוך הדתי
שבת פרשת וישלח, ט״ו בכסלו
״תנו לי קדושת אהבת ישראל״
המשדר המרכזי לציון 26 שנים לפטירת הרב משה צבי נריה זצ"ל אבי דור הכיפות הסרוגות.
בהנחיית ג׳קי לוי
20:30 | יום שלישי י"ט בכסלו, 23.11 
מה לקחתי מדמותו של הרב נריה לחיים
תוכנית מלאה געגועים לדמותו המופלאה של הרב נריה זצ"ל. בהנחיית פיני אפרתי
יום ראשון י"ז כסלו, 21.11 19:00-21:00

"הבה נפיץ - חסידות ארץ ישראלית"

האירוע המרכזי לזכרו של הרב נריה זצ״ל
יום שני י"ח בכסלו
 (22.11) בשעה 16:30
בביה"כ ׳ניגוני חיים׳
פתח תקווה
ברכות:
הרב איתיאל בר לוי  מנהל האגף לתרבות יהודית
הגב' שוש נגר מ"מ ראש מינהל החינוך הדתי
ובהשתתפות:
הרב יעקב אריאל, הרב מיכה הלוי, הרב אייל ורד, הרב רא"ם הכהן, הרב שניאור אשכנזי,
הרב דודי דודקביץ והרב שמואל אליהו
20:00 | התוועדות עם הרב ארל'ה הראל והרב מיכי יוספי
בליווי מוזיקלי של חיליק פרנק ופרוייקט מבקשי פניך של ישיבת רמת גן
כל השידורים וחומרים נוספים בעמוד הפייסבוק: ׳נרו מאיר׳ מורשת הרב נריה זצ״ל

עוצב ונבנה ע״י ותקין׳s בוטיק

להרשמה מלאו את הפרטים הבאים