fbpx
שליחים, רכזים ואנשי חינוך יקרים,
שמחים שאתם מצטרפים אלינו לאירוע ההשקה של JLM4ALL, אתר אפליקטיבי למדריכים ורכזי תנועות נוער בתפוצות של עולם שלם וקק"ל.
האירוע התקיים ביום שלישי
3.8 כ״ה אב | 19:00 שעון ישראל
בשל אופיו של האירוע, מלאו בבקשה את הפרטים וקישור לצפייה יישלח במייל/לטלפון.
שליחים, רכזים ואנשי חינוך יקרים,
שמחים שאתם מצטרפים אלינו לאירוע ההשקה של JLM4ALL, אתר אפליקטיבי למדריכים ורכזי תנועות נוער בתפוצות של עולם שלם וקק"ל.
האירוע התקיים ביום שלישי
3.8 כ״ה אב | 19:00 שעון ישראל
בשל אופיו של האירוע, מלאו בבקשה את הפרטים וקישור לצפייה יישלח במייל/לטלפון.

כל פעילויות JLM4All הן שיתוף פעולה בין מחלקת החינוך לתפוצות, החטיבה לחינוך וקק"ל – קק"ל ומיזם עולם שלם – מבית ראשית ירושלים. ועוסקות בחינוך לערכי ירושלים.