fbpx
חברי מליאת המועצה היקרים,
מועצת בנימין מקדמת בברכה את
כבוד נשיא המדינה

מר יצחק הרצוג

אנו שמחים להזמינכם לשיח פתוח עם כבוד נשיא המדינה

יום רביעי | י״ט באייר | 10.5 | 8:30
בחדר מליאת המועצה בשער בנימין