fbpx
ועיגת ריבונות

כמדי שנה התנועה מקיימת ועידה שנתית – כנס ענק, שאליו מגיעים בני נוער מכל רחבי הארץ, בהם מופיעים שרים, חברי כנסת, אנשי ציבור, הגות ואקדמיה הפורסים את משנתם סביב דרכי יישום חזון הריבונות והצורך המדיני למנף את המהלך עד ביצועו, מתמודדים עם אתגרי המהלך ועוד. הכנס מהווה חווית שיא שבעקבות אגף הנוער ממטב את פעילותו, עד כה בועידות הקודמות השתתפו אלפי בני נוער.

כנס ריבונות

להרשמה לועידה

לארגון הסעה חינם לועידה –
איתמר
054-8648850
לשאלות, פרטים נוספים והרשמה – איילת השחר
 

שתפו!

מאז ומתמיד בני נוער הם שהובילו את השינויים הקיצוניים בחברה הישראלית. הסיבה לכך היא אש האידאולוגיה הבוערת בקרב בני הנוער, שלפעמים חסרה אצל המבוגרים המנוסים. מאז ועד היום כאשר נקרא הנוער בישראל לדגל, הוא התייצב תמיד. אגף הנוער בתנועת הריבונות – המכונה נועריבונות הוקם לפני שלוש שנים, בסיוון תשע"ח בעקבות פינוי נתיב האבות, נוער הריבונות הוא תנועה חוץ פרלמנטרית הפועלת להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. התנועה מובילה פעילות לעידוד וביצור ההתיישבות ביהודה ושומרון. התנועה מקיימת גם מאבקים ציבוריים והסברתיים בזירה המדינית, פעילות לחיזוק ועידוד חיילי צה"ל ופעילות חינוכית ציונית לקבוצות בני נוער. מאז הקמת התנועה העשייה אינה פוסקת – מסביב לשעון, והכל למטרה אחת – החלת הריבונות הישראלית בכל חלקי ארץ ישראל!