fbpx

בית מדרש פוליטי לטוב משותף

סמינר חשיבה ולמידה בן ארבעה ימים לסטודנטיות ולסטודנטים מכל גווני הקשת הזהותית של החברה הישראלית, בעלי זוויות ראייה שונות, אולם עם רצון משותף – לבנות עתיד לכולנו, ביחד.

06-09.09.2020 | י״ז-כ׳ באלול התש״פ

עוצב ע״י ותקין׳s בוטיק