fbpx

באיזה עוצמות רוח ונפש, התברכת?
מה האתגר האמתי של חייך?
מהם כוחותיך הנפשיים?

סודות אלו יכלו להיחשף במלואן דווקא במציאות של כיליון הגוף, של קצה הקיום האנושי. כאשר לא נותר לו לאדם אלא ה-D.N.A הנפשי. אשר זוקק, לוטש והוטמע במהלך שרשרת האישית והלאומית.
סודות אלו של ערכים, זהות מוסרית ועוצמות נפש ורוח ניצבו מבלי דעת לכל פרט שעמד ערום מכל מגן חומרי, בימי השואה.
בימים אלו יוזם המרכז הבינלאומי "שם עולם" – "מסע לנפש" לפולין, לקבוצת איכות ייחודית ונדירה.
במסע זה נתייצב פיזית במחנה ובגטו, ודווקא שם נחוש ונחשף ל"סודות" הנפש והרוח שלהם, הטמונים אף בכל אחד מאתנו. מסע שכזה הוא ביטוי לתפיסה הנרטיבית של השואה אותה מוביל שם עולם. כאשר דרכה מתייצבת השואה לא כסיפור היסטורי בלבד, אלא כמצפן זהותי ערכי ומוסרי, לדורות הבאים.

עלות המסע:

יחיד – 20,000$ |זוגי -30,000$

23-27.2.20 | ראשון עד חמישי

הרשמה למסע

תוכנית המסע

יום ראשון | 23.2

נחיתה בורשא
"בארץ החיים"- בבית העלמין וורשא
"הגטו" – סיור באזור הגטו הכולל את "האומשלאגפלאץ"- נקודת השילוח וסמל לגבורה ברחוב "מילה" בבונקר האחרון של הלוחמים ובבונקר החסידי שהיה בגטו
נסיעה לסיור במחנה המוות טרבלינקה – ובו נתהה האם כיליון פיזי הוא בהכרח גם רוחני?
סיור פנורמי בעירה היהודית סוקולוב
לינה בורשה

יום שני | 24.2

לובלין – בית העלמין העתיק, המהרש"ל, החוזה מלובלין
אתרי רצח עלומים של משפחות יהודיות סביב העיר
מיידנק – "הונאה והטעיה", אז – ואולי גם כיום?
מחנה פוניטובה – איך הזמן קפא מלכת
קראשניק – עיירה טיפוסית וסיפור יהודי מתגלגל
לינה זשוב, ריישא

יום שלישי 25.2

לנצהוט – מה בין ארמון הגרף (נסיך מקומי) ובית הכנסת
ליזנסק – ר' אלימלך מליזנסק, אבי החסידות בפולין, רגש – עוצמה – אנושיות – ומשאלה
זבליטוסקה גורה – קברי אחים. "ילד יהודי לאחר השואה- היה שווי כמשקלו בזהב!"
קרקוב – קזימיש אין עוד רובע יהודי שכזה, אשר כיום מתאספת בו התירות המקומית
לינה בקרקוב

יום רביעי | 26.2

אושויץ בירקנאו – "ללכת אחרי הפסיעות שאינם"
בזישציה – נשאר רק המספר שבזרוע- מצעדי המוות ומחנה העבודה בו בקעה גבורתן של נשים יהודיות
לינה בלודז'

יום חמישי |27.2

לודז' – סיור מקיף מהתקופה הטרום שואתית ועד לרצח יהודים לאחר השואה. אזור הגטו על דילמות הקצה שבו בתקופת השואה כולל אתרים לא מוכרים לחלוטין שבתוכו ועד למקום השילוחים.
רדוגשץ' – תחנת הרכבת ממנה נשלחו היהודים להשמדה ועל עוז הרוח שברגעים נדירים
מחנה ההשמדה חלמנו – ריק שהוא המקום המלא.

לפרטים והרשמה: דידי קריגר 052-4700907 | didikriger@gmail.com