fbpx
Play Video

פרויקט שותפים לדורות

שותפים לדורות – תרומה שהיא השקעה

ישיבת הר עציון מגייסת מנוע צמיחה ייחודי כדי לדאוג לעתיד הישיבה – מערכת סולארית לייצור חשמל בעזרתה תוכל הישיבה לייצר הכנסה שנתית קבועה ויציבה יחד עם שמירה על איכות הסביבה באמצעות שימוש באנרגיה ירוקה.

עלות התקנת המערכת מגיעה לסך של כ- 1,300,000 ₪, והיא תבטיח לישיבה אומדן הכנסות שנתית של כ-240,000 ₪ לשנה, לשנים רבות.
קבוצה מבוגרי הישיבה יזמה קריאה לכלל בוגרינו להצטרף ולסייע לישיבה במימון הצבת המערכת.
כל תרומה להצבת המערכת מבטיחה הכנסה שנתית משמעותית וקבועה לישיבה!

הצטרפו אלינו בתרומה שהיא השקעה לטובת מיזם למען עתידה של הישיבה!

הבוגרים מאחורי הפרוייקט

החברה המבצעת

0%
התקדמות הפרוייקט