fbpx
חה"כ משה סולומון, יו"ר ועדת המשנה לענייני יו"ש בסדרת סיורים מיוחדת לביינישים ומכיניסטים בעקבות הנקודות עליהן  נלחמת מפלגת הציונות הדתית ביהודה ושומרון.
יום שלישי | י״ד באב | 1.8.23 | 8:00-16:00

מה בתכנית?

– תצפית הר גילה, סקירה כללית, הסטוריה של יו"ש ועד למצב היום.

-אפרת צפון, חנק ההתיישבות היהודית ביו"ש, איום התיישבותי ובטחוני

– מצפור האלף, ההשתלטות של הרש"פ על שטחי c – באמצעות חקלאות, בתי ספר ועוד.

– ארוחת צהריים, בעוז גאון.

– תצפית על מחצבת בית פאג'ר, המחצבה הגדולה ביותר בארץ, מפגעי סביבה ביו"ש.

-בניית עיר חדשה פלסטינית, במדבר יהודה, תצפית על השמורה ההסכמית.

הסעות יצאו בשעה 8:00 מירושלים | סיום משוער: 16:00

– להרשמה –