fbpx

תנועת הריבונות מתכבדת להזמינך לסיור ודיון לקידום חזון מימוש הריבונות הישראלית
בבקעת הירדן תחילה שיתקיים ב:

– להרשמה –

הצטרפו לטלגרם שלנו