fbpx
מבצע מיוחד!
תחומין הכרך ה-40 + מנוי למאגר תחומין 
ח״ש 110
ח״ש 147 םוקמב

'תחומין' הכרך ה-40

מנוי למאגר תחומין +

ספרים נוספים בהוצאת צומת

מחפש חומר הלכתי איכותי להעברת שיעורים? הזמן עכשיו את תחומין בכל רכישת ספר תחומין ספר ׳אתרי סגולה׳ במתנה בואו להיות מעודכנים בחידושים ההלכתיים האם ההלכה השתנתה בשנים האחרונות?

מפתח תחומין

מפתח תחומין

מפתוח מסודר וכולל של כל מאמרי תחומין של 40 כרכי תחומין.
ממופתחים ומאורגנים לפי כותב המאמר ולפי נושאי המאמר. לחיפוש נוח, יעיל ומהיר.

מחיר 25 ₪

סדרת תחומין

כתב עת (שנתון) הלכתי בענייני תורה חברה ומדינה. נוסד בשנת תש"מ.

תחומין הוא במה מרכזית לבירורים הלכתיים בנושאי השעה, ועוסק בצמתים המורכבים שבהם נפגשים החיים המודרניים, הפרטיים והציבוריים, עם חיי התורה.

כרכי תחומין גדושים במאמרים של תלמידי חכמים לצד אנשי אקדמיה תורניים, במגוון נושאים: הלכה וטכנולוגיה, שמירת השבת במוסדות חיוניים, רפואה ופוריות, משפט עברי, חיי המשפחה ופתרונות למניעת עיגון, משק וכלכלה, סמכות מערכות המדינה, מצוות התלויות בארץ וחזון המקדש במציאות המודרנית.

המאמרים מאופיינים בחתירה למסקנות מעשיות, וכתובים ברמה גבוהה ובשפה ברורה, כך שיתאימו לתלמידי חכמים המצויים בעובי הקורה ולמי שמבקש להיכנס לשערי בית המדרש, כאחד.

 

מחיר 3000 ₪

מחיר מבצע 2400 ₪

תחומין

כתב עת (שנתון) הלכתי בענייני תורה חברה ומדינה. נוסד בשנת תש"מ.

תחומין הוא במה מרכזית לבירורים הלכתיים בנושאי השעה, ועוסק בצמתים המורכבים שבהם נפגשים החיים המודרניים, הפרטיים והציבוריים, עם חיי התורה.

כרכי תחומין גדושים במאמרים של תלמידי חכמים לצד אנשי אקדמיה תורניים, במגוון נושאים: הלכה וטכנולוגיה, שמירת השבת במוסדות חיוניים, רפואה ופוריות, משפט עברי, חיי המשפחה ופתרונות למניעת עיגון, משק וכלכלה, סמכות מערכות המדינה, מצוות התלויות בארץ וחזון המקדש במציאות המודרנית.

המאמרים מאופיינים בחתירה למסקנות מעשיות, וכתובים ברמה גבוהה ובשפה ברורה, כך שיתאימו לתלמידי חכמים המצויים בעובי הקורה ולמי שמבקש להיכנס לשערי בית המדרש, כאחד.

 

מחיר 75 ₪

בחצוצרות בית ה׳

מקבץ מאמרי ההלכה שכתב הרב ישראל רוזן ז"ל, מייסד מכון צומת ומתווה דרכו קרוב לארבעים שנה. 

הספר מכיל מגוון מאמרים בנושאי הלכה וטכנולוגיה ובנושאים חברתיים שונים. שמו של הספר רומז על ייעודו – קריאה רמה לשילוב חיי התורה בעידן המודרני, ומשקף את חזונו ופועלו של המחבר.

 

מחיר 50 ₪

לקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל

כיצד ניתן לקיים את מצוַת שמיטת הקרקעות כהלכתה במציאות החקלאית והחברתית המודרנית? הרב זאב וייטמן, רב חברת 'תנובה', שכיהן בעבר כרב הקיבוץ 'כפר עציון', נענה לאתגר זה, ומפרט בספרו את פירות ההתמודדות של קיבוץ 'כפר עציון' עם אתגר שמירת השמיטה כהלכתה.

מחיר 15 ₪

צידה לדרך

"צידה לדרך" הוא מדריך הלכתי שימושי לנוסע לחו"ל. הספר, המסודר בפורמט קטן ונוח לנשיאה ולנסיעה, מכיל 288 עמ' ומקיף את כל הדינים, ההלכות, המנהגים והנתונים החיוניים לאדם הדתי הנוסע לחו"ל.

מחיר 15 ₪

אתרי סגולה

ספר זה מכיל קווים לדמותם המדרשית של אתרים בארץ ישראל, באמצעות שילוב התייחסויות לאתרים שונים מהתנ"ך, מהמדרש ומהאגדה.

מחיר 15 ₪

שופטים בגובה חז״ל

הספר מקיף את תקופת השופטים כולה, שלא נחתמה בסיום 'ספר שופטים' בתנ"ך, אלא 'פלשה' לתוך ספר שמואל. תקופת השופטים משתרעת עד למשיחת שאול למלך ע"י שמואל השופט-הרואה. עיוננו משתרעים אפוא החל מן הפסוק "ויהי אחרי מות יהושע" (שופטים א,א) עד מות עלי הכהן ו"גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון הא-לוהים" (שמ"א ד,כב).   

מחיר 15 ₪

דברים שיש להם שיעור

מה צורך היה לכלול את מצוַת כיבוד אב ואם בעשרת הדיברות, והרי טבעו של עולם הוא שילדים יכבדו את הוריהם ולו כהכרת טובה על הולדתם ועל הטיפול בהם? מסתבר, כי לא בכדי נכללה המצווה בעשרת הדיברות, שכן קיומה הוא אבן יסוד בחיי המשפחה, החברה והאמונה.

מחיר 15 ₪

קומו ונעלה

"שבנו לציון ברחמים גדולים וקמה מדינת ישראל, עלינו במדרגות הקודש וירושלים כולה בריבונותינו. רק ההר נותר בשיממונו, מחוץ לתחום, 'שועלים הילכו בו'.
ממשלת ישראל, משטרת ישראל, בית המשפט ותודעת הציבור – כולם מתרצים את ריחוקם מן ה  מקום (גם) במחסום ההלכתי שהציבו רבנים. ועליהם קורא בקול-מר רבנו חיים בן-עטר הקדוש ב'אור החיים' (ויקרא כה,כה): 'ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב'. ועל זה באנו במגילת ספר זו להאיר עמדות תורניות, מעפילות ומרוממות".

מחיר 15 ₪

חוט של חסידות

ספר "חוט של חסידות" הוא ספר המכנס רעיונות קצרים ועמוקים בפנימיות הפרשה, שפרסם הרב שלמה שוק בשנים תשס"ד-תשס"ח בגליונות העלון השבועי 'שבת בשבתו', במדור 'חוט של חסידות'. לעיונים אלו שני מאפיינים מרכזיים: הסתכלות פנימית, חסידית ושמימית על הפרשה, ומצד שני חיבור מאד ארצי ומעשי לחיי היום יום.

מחיר 15 ₪

נקודת מבט

מבחר רשימות פובליציסטיות ברוח תורנית, שהן כשליש מן הרשימות שהתפרסמו במרוצת שש-עשרה שנה (תשנ"ד-תשס"ט) מדי 'שבת בשבתו' בעלון בתי הכנסת הנפוץ.

מחיר 15 ₪

ואוהב גר

הרב ישראל רוזן , ראש מכון 'צומת' באלון שבות גוש עציון, ייסד את מינהל הגיור בישראל, מטעם הרבנות הראשית, בשנת תשנ"ה (95), עמד בראשו כ-5 שנים, ומשנת תש"ס (2000) מכהן כדיין גיור, פעיל וידידותי.

מחיר 15 ₪

לב אבות על בנים

מחיר 15 ₪

Crossroads

Halacha And The Modern World

All the articles in CROSSROADS were translated from the Hebrew articles that appeared originally in Techumin, an annual publication of the Zomet Institute

מחיר 15 ₪

צרו איתנו קשר

טלפון 02-9931442  

לשרותכם בימים א' – ה' 17:00 – 8:00
מענה טלפוני 8:30-14:00

נבנה ועוצב על ידי ותקין׳s בוטיק