fbpx

באיזה דרך תרצה לתרום לצעדה?

ידוע לי כי תוואי הצעדה עשוי להשתנות בהתאם לנהלים ולמגבלות. תרומתי מוקדשת להמשך פעילות התנועה והצלחתה

לשמירת מקום בצעדה!
יהודית קצובר 050-7161818
נדיה מטר 050-5500834
Ribonut@gmail.com