fbpx

ימי הלימוד של ישיבת הר עציון מתקיימים שנים רבות בחודש תשרי בהשתתפות מאות מבוגרי הישיבה וידידיה.

גם השנה אנו ממשיכים את המסורת עם ימי לימוד מקוונים בעשרת ימי תשובה והושענא רבה עבור בוגרי הישיבה, ידידיה וכלל אוהבי תורת הישיבה.

ההרשמה לימי הלימוד היא בחינם, אך אנו רואים לעצמנו זכות ואף חובה לבקש מכם להיות שותפים במאמצים הכבירים שמושקעים בשמירת קיומה של הישיבה והפצת תורתה, לחזק ולסייע לישיבה בפעילותה השוטפת ובהפצת תורה בארץ ובתפוצות.

יום לימוד וירטואלי עשרת ימי תשובה
יום שלישי, ח' בתשרי (14/9) בין השעות: 17:00 – 22:00

ליל לימוד וירטואלי הושענא רבה:
יום ראשון, כ' בתשרי (26/9) בין השעות: 01:00 – 20:00

שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה

הרב יעקב מדן

הרב ברוך גיגי

הרב משה ליכטנשטיין

הרב מיכאל אדרעי

הרב אסי בלנק

הרב ברוך וינטרוב

הרב עזרא ביק

הרב בני להמן

הרב צבי קיי

הרב אליהו בלומנצוויג

הרב יואל בן-נון

הרב ישי יסלזון

הרב אמנון בזק

הרב אביהוד שוורץ

הרב משה טרגין

הרב אלי וובר

17:00 הרב ברוך גיגי – קריאת התורה בתפילת מנחה ביום הכיפורים
17:40 הרבנים אסי בלנק וברוך וינטרוב – סיפורי תשובה קטנים
18:00 הרב עזרא ביק – התשובה והצעקה יפה לעולם
18:40 הרב ישי יסלזון הרב צבי קיי הרב בני להמן – TED תשובה
19:00 הרב יעקב מדן – הקטורת – סודו של יום כיפור
19:40 הרב אליהו בלומנצוויג – אורות התשובה
20:00 הרב משה ליכטנשטיין – כפרת השעיר לעזאזל
20:40 הרב מיכאל אדרעי – כל נדרי
21:00 הרב יואל בן-נון – היום השמיני ויום הכיפורים

במקביל באנגלית

20:40 Rav Moshe Taragin – Walking Up the Ladder of Teshuva
21:15 Rav Eli Weber – Yom Kippur: A Day of Joy?

20:00 הרב אביהוד שוורץ – דף יומי
20:45 הרב אמנון בזק – "חזק ואמץ" – מדוע? (עיון בהפטרת שמחת תורה)
21:30 הרב יעקב מדן – התמודדות עם המוות- 4 תשובות
22:15 הרב ברוך גיגי – הזכרת גבורות גשמים
23:00 הרב משה ליכטנשטיין – שמיטה ותודעה הלכתית 

במקביל באנגלית

20:00  Rav Moshe Taragin – Shmini Atzeret Becoming Simchat Torah

יום לימוד עשרת ימי תשובה – ע"ש מרדכי דוד כ"ץ ז"ל

נבנה ועוצב ע״י ותקין׳s בוטיק

הרשמתך התקבלה בהצלחה

הפרטים ישלחו לדוא"ל בדקות הקרובות

במידה ואינכם רואים את המייל חפשו בתקיית "ספאם"