fbpx
ימי לימוד בהר עציון

יום הלימוד של ישיבת הר עציון בהושענה רבא מתקיים שנים רבות בהשתתפות בוגרי הישיבה וידידיה.

השנה נוצרה ההזדמנות להרחיב את יום הלימוד ולשתף בו קהל גדול אף יותר, וכלל השיעורים הותאמו להשתתפות וצפייה מרחוק.

ההרשמה לימי הלימוד היא בחינם, אך אנו רואים לעצמנו זכות ואף חובה לבקש מכם להיות שותפים במאמצים הכבירים שמושקעים בשמירת קיומה של הישיבה והפצת תורתה, וכדי לחזק ולסייע בהתמודדות הישיבה בזמנים מאתגרים אלו.

 

ליל לימוד בהושענא רבה:
יום חמישי, כ' בתשרי (8.10) החל מהשעה 19:30 ועד השעה 01:00.

שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה

הרב יעקב מדן

הרב ברוך גיגי

הרב משה ליכטנשטיין

הרב יונתן שי פרידמן

הרבנית לורי נוביק

הרב אלי וובר

הרב אמנון בזק

פרופ' יונתן גרוסמן

ד״ר אחינועם יעקבס

הרב מיכאל אדרעי

הרב דניאל שרייבר

הרב דויד גוטליב

הרבנית בת שבע סמט

19:30 | דף יומי – הרב אביהוד שוורץ

19:30 | מים, אש והתגלות – הרבנית בת שבע סמט

20:00 | ״ראה שלום אחיך״: יוסף ודוד – פרופ׳ יונתן גרוסמן

20:45 | משלי וקהלת: השווה והשונה – הרב יעקב מדן

21:30 | ארבעת המינים וניסוך המים – הרב ברוך גיגי

22:30 | קריאות התורה של חג הסוכות ושמיני עצרת – הרב משה ליכטנשטיין

23:15 | ״תן חלק לשבעה וגם לשמונה״ – שמיני עצרת רגל בפני עצמו – הרב מיכאל אדרעי

23:15 | על התורה ועל האהב
ה בשיר השירים – ד״ר אחינועם יעקבס

00:00 | הושענא רבה כיום דין מן התורה מניין? – הרב אמנון בזק
 
20:00 | The Magic and Mystique of Torah Study at Night – Rav Dovid Gottlieb
 
20:45 | Teshuva, Kappara and Celebration:
What does the Mitzva to Eat on Erev Yom Ha’Kippurim
Teach us about Hoshana Rabbah? – Rav Doniel Schreiber
 
21:30 | Should Anyone Be Dancing with the Torah? – Rabbanit Laurie Novick
 
22:15 | Simchat Torah 5781:  Celebrating Unfinished Business? – Rav Eli Weber
 
23:00 | מצוה להקביל פני רבו ברגל – The Mitzvah to Greet Your Rebbe on a Regel – Rav Yonatan Shai Freedman
 

ליל לימוד הו"ר הינו לזכרו של הרב שלום זצ"ל בן הרב חיים זצ"ל תואתי (טואטי)

(1925 – 2003)

Grand Rabbin Charles Touati

נבנה ועוצב ע״י ותקין׳s בוטיק