fbpx
ימי לימוד בהר עציון

ברוכים הבאים לליל לימוד הושענא רבה של ישיבת הר עציון ובית המדרש לנשים מגדל עז!

19:30

דף יומי- הבלעת עיר בתוך התחום (עירובין דף ס)

הרב אביהוד שוורץ

האם יכול אדם לקנות שביתה בשני מקומות? מה היחס בין מקום הנחת העירוב ובין עיר המוצא?

19:30

מים אש והתגלות

הרבנית בת שבע סמט

מים ואש. שני ניגודים שני הפכים. מתי הם נפגשים ואיך כל זה קשור לסוכות?

דף מקורות >>

20:00

ראה שלום אחיך: יוסף ודוד

פרופ' יונתן גרוסמן

ראשית דרכם של יוסף ודוד הוא בעל קשרים וזיקות מפתיעים. האם קשרים אלו באים לשם השוואה בין שתי הדמויות או שמא תפקידם דווקא להבליט את ההבדל שבין שני אבות טיפוס אלו? השיעור עוסק בטיב היחס שבין הדמויות לאחיהם ועל דרכם להנהגת ישראל.

20:45

משלי וקהלת: השווה והשונה

הרב יעקב מדן

מה טיב הקשר בין שני הספרים, האם שלמה המלך למד את הלקח של אביו דוד המלך וכיצד מסגרת הספרים מרמזת ל"תורת אמך". מה מסקנתם של שני הספרים הללו?

21:30

ארבעת המינים וניסוך המים

הרב ברוך גיגי

בחג נידונין על המים- כיצד ניסוך המים קשור לקרבן התמיד וכיצד עבודת הריצוי בבית המקדש באה לידי ביטוי בסוכה הפרטית שלנו.

דף מקורות >>

22:30

קריאות התורה של חג הסוכות

הרב משה ליכטנשטיין

מה יוצר את קדושת הרגלים? הזמן או הקורבנות שאנו מביאים בו וכיצד שאלה זו מתבטאת בקריאת התורה של המועדים. מה הקשר בין הענן המכסה בבית המקדש והסוכות שנקראו ענני הכבוד.

23:15

״תן חלק לשבעה וגם לשמונה״ – שמיני עצרת רגל בפני עצמו

הרב מיכאל אדרעי

מהו מעמד היום השמיני וכיצד שמחת תורה והקריאה בפרשיית "וזאת הברכה" משקפת מעמד זה.

23:15

על התורה ועל האהבה בשיר השירים

ד"ר אחינועם יעקבס

"האם יש סיכוי לאהבה?" שאלת האהבה בין כנסת ישראל לדודה בשיר השירים, היתה שאלה כואבת וקיומית בתקופתם של חז"ל בארץ ישראל שלאחר החורבן. האם ימשך הקשר? האם תמשך האהבה גם בשנות הגלות הקשה? מה משמעותה של אותה אהבה וכיצד כל זה קשור אל תלמוד התורה?

דף מקורות >>

00:00

הושענא רבה כיום דין מן התורה מניין?

הרב אמנון בזק

על פי תורת הסוד הושענא רבה הוא יום חיתום הדין, ואנו נוהגים להתפלל בו באופן המזכיר את תפילות הימים הנוראים. בשיעור נבחן את השורשים הקדומים של ראיית הושענא רבה כיום דין, וננסה למצוא אותם כבר בפסוקי התורה.

20:00

The Magic and Mystique of Torah Study at Night

Rav Dovid Gottlieb

Chazal emphasize the importance of learning Torah at night – throughout the year and not just on Leil Hoshana Rabba. What makes Torah study at night so special? Is learning at night really superior to learning during the day?

source sheets >> 

20:45

Teshuva, Kappara and Celebration: What does the Mitzva to Eat on Erev Yom Ha’Kippurim ?Teach us about Hoshana Rabbah

Rav Daniel Schreiber

Analyzing the Mitzva to Eat on Erev Yom Ha'Kippurim reveals a surprisingly critical feature in the process of repentance and atonement that can be implemented on Hoshana Rabba.

source sheets >> 

21:30

?Should Anyone Be Dancing With the Torah

Rabbanit Laurie Novick

On celebrating Simchat Torah, from Kavod to Covid.

For sources and more, check out Deracheha's two-part series exploring these questions:
Contact with a Sefer Torah >>>
Dancing with the Torah >>

22:15

:Simchat Torah 5781

" ?Celebrating Unfinished Business"

Rav Eli Weber

We think of Simchat Torah as a celebration of our completion of the Torah. But what do we do in a year when we haven't completed reading the cycle publicly? A journey through the development of Simchat Torah towards a more meaningful celebration this year.

source sheets >> 

23:00

The Mitzvah to Greet Your Rebbe on a Regel

Rav Yonatan Shai Freedman

Is there a mitzvah to greet your rebbe on a regel? What can we learn from this machloket?

source sheets >> 

19:30 | דף יומי – הרב אביהוד שוורץ
19:30 | מים, אש והתגלות – הרבנית בת שבע סמט
20:00 | ״ראה שלום אחיך״: יוסף ודוד – פרופ׳ יונתן גרוסמן
20:45 | משלי וקהלת: השווה והשונה – הרב יעקב מדן
21:30 | ארבעת המינים וניסוך המים – הרב ברוך גיגי
22:30 | קריאות התורה של חג הסוכות  – הרב משה ליכטנשטיין
23:15 | ״תן חלק לשבעה וגם לשמונה״ – שמיני עצרת רגל בפני עצמו – הרב מיכאל אדרעי
23:15 | על התורה ועל האהבה בשיר השירים – ד״ר אחינועם יעקבס
00:00 | הושענא רבה כיום דין מן התורה מניין? – הרב אמנון בזק
 
20:00 | The Magic and Mystique of Torah Study at Night – Rav Dovid Gottlieb
 
20:45 | Teshuva, Kappara and Celebration:
What does the Mitzva to Eat on Erev Yom Ha’Kippurim
Teach us about Hoshana Rabbah? – Rav Doniel Schreiber
 
21:30 | Should Anyone Be Dancing with the Torah? – Rabbanit Laurie Novick
 
22:15 | Simchat Torah 5781:  Celebrating Unfinished Business? – Rav Eli Weber
 
23:00 |The Mitzvah to Greet Your Rebbe on a Regel – Rav Yonatan Shai Freedman
 

ליל לימוד הו"ר הינו לזכרו של הרב שלום זצ"ל בן הרב חיים זצ"ל תואתי (טואטי)

(1925 – 2003)

Grand Rabbin Charles Touati

תורת הישיבה ברשת:

נבנה ועוצב ע״י ותקין׳s בוטיק