fbpx

חברים יקרים!

משמרות המחאה מול בתי חברי הכנסת משפיעות מאוד עליהם ומשקפות להם עד כמה חמור בעינינו המהלך שהם עומדים לעשות.
אנחנו אומרים מראש: גם אם חלילה הממשלה תושבע, לא נעצור את המחאה, עד להפלתה.

נקיים משמרות מכובדות וענייניות – אבל עם אמירה ברורה: תתעשתו! בידכם לעצור הקמת ממשלה עם תומכי הטרור. בידכם למנוע את החרפה.

בקישורים להלן ניתן להשתבץ למשמרת מחאה מול הבתים של איילת, ניר ועידית בשבוע הקרוב וכן לאחריו למשך כל החודש.
נא לרשום שם ומספר טלפון לתיאום פרטים לפני מועד המשמרת.