fbpx

רקע

מטה "רוח הארץ" מאגד לראשונה ארגונים דתיים לאומיים בישראל, במטרה לקדם את ערכי היהדות, הציונות, והערבות ההדדית

תרומתנו, הציבור הדתי לאומי, למדינת ישראל לא תסולא בפז: במעבדות המחקר ובלחימה בצה"ל, בחינוך ובתעשיית ההיטק, באמונה ובאומנות, בהתנדבות ובמדע, בהתיישבות ובעולם הרפואה, בחקלאות ובכלכלה, מתוך עולם תורה עמוק.

באיחוד כוחות של כלל הארגונים, מובילי דעה, בעלי עסקים וציבור רחב נוכל להרבות טוב, להשפיע ולרומם את הרוח בעם. 

למרות העשייה הענפה שלנו, בשיגרה ובמלחמה, ולמרות התרומה

העצומה, לצערנו אנו חשופים להכפשות השכם וערב. הם משמיצים לא אותנו אלא את מה שאנחנו מייצגים: עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. הגיע הזמן לשים לזה סוף. 

בני ובנות הציונות הדתית על כל גווניה, שמקיימים קשר עמוק עם הספר ועם המחרשה, שמחזקים את גבולות הארץ, שאוחזים בנשק ובגמרא, ששואפים לברוא חברה טובה יותר – ראויים להיות שותפים מלאים בכל השדות, לא רק שדה הקרב.

מי אנחנו?

ראשי ארגונים, עמותות, בכירי המשק ומובילי דעת קהל מהמגזר הדתי לאומי אשר רואים חשיבות בקידום ערכים ציוניים, לאומיים ויהודיים.

מטרות

חמ״ל מתנדבים

האם אתה רוצה להתנדב?
או זקוק למתנדבים?