fbpx

חברת "כשרות באחריות" מנהלת מערך העסקה של משגיחי הכשרות ופיקוח על עבודתם. זאת בכפוף להנחיות רב העיר המקומי, הנהלת המועצה הדתית, ובהתאם למדיניות הרבנות הראשית לישראל. הרעיון נולד ביוזמת הרב מיכה הלוי – רב העיר פתח תקווה.   

כיום אנו מעניקים שירות למועצה דתית פתח תקווה, משרד הביטחון – בניהול מערך הכשרות האזרחי בבסיסי צה"ל, קופ"ח כללית ועוד.


חשוב לדעת!

 • "כשרות באחריות" אינה מתחרה ברבנות הראשית המקומית, אלא עובדת עמה בשיתוף פעולה ומכירה אך "כשרות באחריות"
 • "כשרות באחריות" אינה פועלת נגד המועצות הדתיות, הרבנים והמשגיחים
 • "כשרות באחריות" מעניקה למשגיחים ולמועצות הדתיות כלי שירומם את שמם ומעמדם, תוך הכנסת סדר ותבנית עבודה ברורה ושיטתית
 • "כשרות באחריות" נמצאת בחזית החדשנות ומקיימת ימי עיון והכשרה בדגש על השגחה בהתאם להתפתחות הטכנולוגית גם בתחום המזון

כשרות באחריות מציעה מודל פורץ דרך עם הצלחה מוכחת שיהפוך את תעודת הכשרות של הרבנות הראשית לאמינה ולמבוקשת על ידי הציבור.

עו"ד שלום שמעון
יו"ר מועצת המנהלים של כשרות באחריות. תושב מבוא חורון. יזם מייסד ומנכ"ל תאגיד המזון מבושלת, ויזם מייסד ומנכ"ל

עו"ד שלום שמעון
יו"ר מועצת המנהלים של כשרות באחריות. תושב מבוא חורון. יזם מייסד ומנכ"ל תאגיד המזון מבושלת, ויזם מייסד ומנכ"ל

עו"ד שלום שמעון
יו"ר מועצת המנהלים של כשרות באחריות. תושב מבוא חורון. יזם מייסד ומנכ"ל תאגיד המזון מבושלת, ויזם מייסד ומנכ"ל

עד היום, כל עסק מזון אשר היה מעוניין בתעודת כשרות מטעם הרבנות הראשית, שילם ישירות למשגיח הכשרות. בהתאם לפסקת בג"ץ, הסדר זה אינו חוקי, שכן הוא יוצר ניגוד עניינים מובהק.  

נוצר מצב שהעסק תלוי במשגיח והמשגיח תלוי בעסק – מה שיכול לפגוע הן בטיב הכשרות והן בטיב התנאים הסוציאליים של המשגיח כעובד של אותו העסק.

ועוד משהו, משגיח הכשרות אינו עובד רק עבור בית העסק, אלא בעיקר עבור לקוח הקצה – האדם הפשוט הרוכש מזון מבית העסק.

צורת ההתנהלות שהייתה נהוגה, גרמה לפרסומים שליליים על עבודת הקודש של משגיחי הכשרות. נוצר מצב של חוסר אמון ציבורי בתעודות הכשרות המונפקת ע"י הרבנות הראשית ודרישה לשינוי בשטח. הדבר גרר הקמת ארגוני כשרות פרטיים, הפועלים כגופים עצמאיים במקביל ובניגוד לרבנות הראשית.

כאן אנחנו נכנסים: "כשרות באחריות" מנתקים לראשונה זיקת משגיח – מושגח ובונים יחד מערך כשרות באחריות!

 • תיקון מערך הכשרות מבפנים
 • החזרת אמון הציבור בתעודת הכשרות של הרבנות הראשית הארצית והמקומית
 • ייצור סטנדרט אחיד במערכת הכשרות המקומית הן בשכר והן בתשלומים של בעלי העסקים
 • כלי שרת עבור הרב המקומי ומחלקת הכשרות לרומם את קרנה של הכשרות בעירם

בניית תוכנית משותפת בהתאם לדרישותכם? על אופן העסקת המשגיחים: גובה השכר, שעות העבודה ואופן ההשגחה.

מודל פעילותנו במועצה הדתית פתח תקווה:

בקרה ופיקוח על נוכחותם ועבודתם של המשגיחים באמצעים דיגיטליים מתקדמים

שכר המשגיח מגיע ישירות מ"כשרות באחריות" ולא מבית העסק

שכר אחיד לכלל המשגיחים בהתאם לאחוז משרתם, ותנאי העסקה מיטבים ביותר.

מתן דיווח שוטף לרבנות

הצבה מחדש של המשגיחים בעסקים במודל אזורי המאפשר התייעלות

לראשונה! שמירה על זכויות סוציאליות למשגיחים (לדוגמה: היחידים שזכו לחל״ת מלא בקורונה)

מודל פעילותנו במשרד הביטחון:

המשגיחים אמונים על עבודת וצרכי הכשרות בהתאם להנחיות מטעם הרבנות הצבאית

עבודת המשגיחים הינה בכל ימות השבוע, בשבתות – משובצים משגיחים צמודים הנמצאים בבסיס במשך כל השבת כולה

ההצלחה:

 • הבעת אמון מוחלטת ע"י הציבור ברב המקומי ובמחלקת הכשרות הנחשבת מהאמינות ביותר בארץ
 • פתח תקווה – מעל 500 בתי עסק פועלים היום בעיר פתח תקווה תחת כשרות המועצה המקומית ובתפעול חברת "כשרות באחריות"
 • משרד הביטחון – העסקת משגיחי כשרות במעל 50 בסיסי צה"ל מכל רחבי הארץ

עם הפנים קדימה…

׳כשרות באחריות׳ פונה למועצות הדתיות ברחבי הארץ על מנת שיאמצו את המודל לייעול מערכת הכשרות והחזרת אמון הציבור, שהוכח בהצלחה בעיר פתח תקווה ובבסיסי צה"ל