fbpx
Untitled-3
logo_min

מדחום אינפרא אדום של חברת Pangea עליו מותקן פיקוד שבת ייחודי מבית מכון צומת

איך עובד מנגנון השבת?

בפיקוד השבת נעשה שימוש במנגנון האוטומציה על מנת למנוע חילול שבת בהפעלת המכשיר. המדחום פועל באופן אוטומטי ובודק כל 4 שניות את החום, ללא צורך בלחיצה (האסורה בשבת)

פיקוד שבת

פיקוד שבת

אוטומטי

אוטומטי

לחול ולשבת

לחול ולשבת

למי מיועד המדחום?

לכל מוסד ציבורי, הפתוח בשבת, ונזקק למדידת חום בכניסה בהתאם להנחיות 'התו הסגול' של משרד הבריאות. כגון: בתי חולים, בתי כנסת, מקוואות, תחנות כבאות, מגן דוד אדום וכדו'.

רקע הלכתי

חז"ל אסרו למדוד בשבת משום 'עובדין דחול' (משנ"ב שו,לד) משום שמדידה מצויה בעולם השוק, במקח וממכר. עם זאת, התירו מדידה שיש בה צורך לחולה, אף שאין במדידה ריפוי (שו"ע שו,ז). על סמך זה התירו הפוסקים למדוד חום ולחץ דם לחולה (שש"כ מ,ב) אך הגבילו זאת למכשירי מדידה שאינם חשמליים או דיגיטליים. שכן אין מדובר בחולה שיש לגביו ספק סכנה, ולא כל איסור דרבנן הותר לצורך חולה (ראה שו"ע שכח,יז).

מכון צומת פיתח מנגנון שבת המאפשר להשתמש במדחום חשמלי בשבת.

המדחום מאושר לשימוש על ידי הרב יעקב אריאל.

לחיצה על לחצן מד החום, סוגרת מעגל חשמלי השולח קרן אינפרה אדומה אל מצח האדם, זו פעולה האסורה בשבת, ועל כן היא מנוטרלת בפיקוד השבת.

המדחום מתוכנת לבצע מדידת חום בכל כמה שניות ויציג את הטמפרטורה על המסך באופן אוטומטי. כך שבין אם יעמוד מולו אדם ובין אם לא, הפעולה החשמלית תתבצע. כל מה שתגרום הצבת אדם למול המדחום, הוא שינוי הספרות על הצג- במקום שיופיעו הספרות 00.0 יופיע 36.2 וכדומה. 

למרבית הפוסקים הדבר מותר לכתחילה בשבת.  – קירוב המצח של האדם אל המכשיר גורם לשינוי זרם חשמלי. למרבית הפוסקים, אין כל איסור בשינוי זרם שכבר קיים, כאשר שינוי הזרם לא יוצר פעולה חדשה, וכאן כאמור, היה 'כתב' לפני (00.0) ויהיה 'כתב' אחרי. 

'כתיבת' הטמפרטורה מותרת, מאחר והרישום יעשה בכל מקרה (השינוי הוא רק מה ירשם), וכן מסתבר שאין להתייחס לרישום על פני מסך דיגיטלי ככתיבה.

למידע הלכתי נרחב ראה להלן

הוראות שימוש בשבת

לפני שבת:
יש לחבר את המדחום לחשמל.
רצוי להשתיק את הצפצוף לפני שבת ע"י לחיצה על לחצן השתקה.
רצוי למקם את המדחום במקום קבוע ויציב.

בשבת:
יש להחזיק את המדחום ליד מצח הנבדק ולהמתין כ-4 שניות. תוצאת המדידה תופיע על הצג מיד לאחר המדידה.
אין לגעת בלחצנים בשבת.
ניתן להחזיק את המדחום ביד ולקרב את המדחום למצח הנבדק.
יש צורך להתקרב למרחק של בין 5 ל 10 ס"מ מראש אקדח המדחום.

שאלות נפוצות

כן. ניתן לפני שבת ללחוץ על לחצן ההשתקה וכן יפעל המנגנון בצורה אוטומטית ללא צפצוף.

המדחום שומר את המדידה האחרונה. ניתן להסתכל על הצג כאשר הוא לא פונה למדידה של נבדק חדש והתוצאה האחרונה תופיע על הצג כשהמנגנון יפעיל את המדידה האוטומטית.

כן. אין בעיה להשתמש במכשיר גם ביום חול. מנגנון השבת האוטומטי ייתן מענה גם ביום חול. כמו כן המדידה תהיה אוטומטית, קבועה ורצופה כבשבת ולא מתוזמנת לפי לחיצה כמו במדחום רגיל.

ניתן להשתמש במכשיר עם סוללות לאורך כל השבת ללא צורך בחיבור לחשמל. יש לקחת בחשבון שהמכשיר ירוקן את הסוללות במהירות רבה יותר משימוש רגיל התלויה בעוצמת הסוללות ובפונקציות הנוספות בהן משתמשים בשבת (ציפצוף, תאורת מסך וכדו'). הסוללות תתקורנה אחת ל2-7 ימי עבודה רצופה של המכשיר במנגנון השבת.

ניתן לחבר את המכשיר לשעון שבת ובכך להפעילו לזמנים קצובים במהלך השבת. לפני השבת יש להפעיל את המדחום ולגרום לשעון השבת לכבות אותו. כך שבפעם הבאה שיוזרם חשמל דרך שעון השבת המדחום ידלק מעצמו. שימו לב- במקרה כזה כאשר שעון השבת ידליק את המכשיר הוא יחזור להגדרות הבסיסיות שלו וישמיע צפצופים כרגיל, גם אם לפני שבת נלחץ לחצן ההשתקה.

מדובר במקרה אמצע הנוטה יותר לכיוון ההיתר. מבחינה הלכ-טכנית מנגנון השבת של המדחום לא פועל בשיטה של גרמא וכדו' אלא נשען על שיטת האוטומציה. שיטה זו מאפשרת שימוש בשבת באופן שמאפשר היתר גורף יותר. כאשר יש אפילו ספק צורך ציבורי ניתן לעשות שימוש במדחום.

כמובן אסור להשתמש בו סתם לצורך מדידה שאין בה צורך או לצורך משחק כגון מדידת חום סיר הצ'ולנט

דיון הלכתי מורחב

מידע הלכתי נרחב

הנחיות לשימוש בשבת

השאירו פרטים ונחזור אליכם

נבנה ועוצב ע״י ותקין׳s בוטיק