fbpx

מספיק לשבת בבית ולמרוט שערות.
אוהבי ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל מתגייסים כדי לעצור את הקמת הממשלה הרעה הזו.
היכנסו קחו חלק באחת מהפעילויות השבוע.
טיפה ועוד טיפה – בעז"ה נצליח להכריע.